Nevím

Karel Svrčina

** PŘEDEHRA **

Nevím, zda mě máš ještě ráda
nevím, zda na mě vzpomínáš
Zůstal jsem sám
jen v srdci touhu mám
být znovu tam
kde úsměvy své rozdáváš

Věřím, že se mi jednou vrátíš 
čekám na ten šťastný den
má drahá, vrať se mi zas
aspoň na chvíli krátkou
spolu prožijem krásný sen

** MEZIHRA **

Věřím, že se mi jednou vrátíš 
čekám na ten šťastný den
má drahá, vrať se mi zas
aspoň na chvíli krátkou
spolu prožijem krásný sen
Tiskni text z www.akordytexty.cz