O králi

E!E

GCG        
Král do boje táh,
GCG        
do veliký dálky,
GCG          
a s ním do tý války,
GCD         
jel na mezku klaun.

Než hledí si stáh,
tak z výrazu tváře,
bys nepoznal lháře,
co zakrývá strach.

Když západ tak vzplál,
tok potoků temněl,
klaun tušení neměl,
jak zahynul král.

Klaun tiše se smál,
a zem žila dále,
a neměla krále,
klaun na loutnu hrál.

...a byl to vždycky správnej gauner...
Tiskni text z www.akordytexty.cz