Ostanem stáť

Tretí deň

    D              Emi   
Ostanem stáť, pevne stáť, na Tvojom slove,
   A      D   
Pane môj, s Tebou len,
   Hmi     E      A   
silu mám zdvihnúť štít, začať boj.

    D              Emi   
Ostanem stáť, pevne stáť, na Tvojom slove,
   A      D   
Pane môj, s Tebou len,
   Hmi     Emi     A   
silu mám zdvihnúť štít, vyhrať boj.


      G D         G     D   
Ty silu mi dávaš, Ty láskou ma svojou napĺňaš,
         G D    G   D   
Tvoj pokoj smiem cítiť, si úžasný Pán.


E    A        E        
Veď náš Boh bude bojovať za nás vtedy, 
   A  H  E   
keď v Jeho vôli sme,
    C#mi        Asmi   
veď náš Pán vďačne potvrdí slová, 
   A    H  E  
ktoré s vierou vyznáme.
    A        E     
Veď náš Boh bude bojovať za nás, 
  A    H  E   
ako v údolí Jošafat,
    C#mi        Asmi  
veď náš Pán, ten sa oslávi znova,
      A   H   E   
len skús vo viere pevne stáť.


Tiskni text z www.akordytexty.cz