Mlýny

Spirituál Kvintet

             
Mlýny
 Spirituál Kvintet
  
   G                  
®: /: Slyším mlýny kámen, jak se otáčí,
 C          G       
 slyším mlýny kámen, jak se otáčí,
          H7   Emi      
 já slyším mlýnský kámen, jak se otáčí,
 C D  G   D   C  
 Otáčí, otáčí, otáčí. :/
 
    G    C     G           
 1. Ty mlýny melou celou noc a melou celý den,
    C7      G          
 Melou bez výhod a melou stejně všem,
     C     G        
 melou doleva jen a melou doprava,
    A       D           
 Melou pravdu i lež, když zrovna vyhrává,
  G   C    G       
 Melou otrokáře, melou otroky,
    C       G         
 Melou na minuty, na hodiny, na roky,
    H7        Emi   C      
 Melou pomalu a jistě, ale melou včas,
    G   D7   G   
 já už slyším jejich hlas.
 
 ®:
 
 2. Ó, já, chtěl bych aspoň na chvíli být mlynářem,
 pane, já bych mlel, až by se chvěla zem,
 to mi věřte, uměl bych dobře mlít,
 já bych věděl komu ubrat, komu přitlačit,
 ty mlýny čekají někde za námi,
 až zdola zazní naše volání,
 až zazní jeden lidský hlas:
 no tak už melte, je čas!
 
 ®:
   
Tiskni text z www.akordytexty.cz