Blíženci

Olympic

  H F#C#
  
  C#    As       Bmi   As
1. Tys byla víc než krásně bláznivá 
  F#     As    C# (F#,As)
  i hloupá s žádnou pamětí
  C#    As      Bmi   As
  mít sílu tak se zpátky nedívám 
  F#    As     F
  už chápu co je prokletí

  H  F#        C#
R. Já zbouranej jsem tu dál
  
2. Říkal jsem všem tvým plánům tlachání
  a bral tě vůbec s převahou
  prohlížím loňskou fotku z koupání 
  a piju víno nad Prahou

R. 
R.

  Bmi    F#
*. Víš holka, vzal síly
  Bmi    F#
  ten pocit, že se mýlím
  Bmi     As      C# F7
  jak já moh' myslet, že tě znám 
  Bmi    F#
  Ty tam a já tady
  Bmi    F#
  spíš věřím na záhady
  Bmi     As      C# As7
  a proto zřejmě sedím sám

Mezihra
 
*.  
  
3. Nech příští záplavy svých dopisů 
  blížence dálka rozdvojí
  léty se změníš v jeden z obrysů 
  zatím si dobře nestojím

R. 3x
  + Tak sám, tak sám
  

Tiskni text z www.akordytexty.cz