Bol večer tichý

Profil

Bol večer tichý večer májový,
išla dievčina cez háj zelený.
/:Hlávku sklonenú a zamyslenú
  stretla cigánku v plášti odenú :/

Cigánka čierna hádať dobre vieš,
čo hora šumí tomu rozumieš.
/:Dám ti ja hádať aj pravú ruku
  budeš mať za to srdečnú vďaku :/

Cigánka čierna začala hádať,
švárna dievčina tichúčko plakať.
/:Neplač dievčina neplač pre neho
  nie je on hoden žialu tvojeho :/

On ťa rád nemal lebo mal inú,
hoc chvíle krásne ste prežili spolu
/:Tebe sluboval,inú miloval
  a tak ťa dievča v žiali zanechal :/
Tiskni text z www.akordytexty.cz