Podivín

Olympic

C#mi
Ocitnul jsem se na této planetě
Řekli mi: Vítáme tě na světě
   H        A     As  C#mi   
Tak nazývají, že jsem se tu narodil a žil

C#mi
Všichni jsou tady z tkání utkaní
A věří ve své zvláštní poslání
  H      A     As
Jen svědomí jim hrůzu nahání
F#mi        As
A země s námi galaxií uhání
F#mi           As
A já jsem se jich zeptal; Proč?
F#mi          As
Řekli mi s úsměvem; Ty mluvíš ze spaní
F#mi      
Žít se má bez ptaní
  As
A snadno,
    A E    F#mi
Zpívej: U nananan...
C#mi
Jde to se mnou jako stín
As
říkají mi podivín
C#mi
Proč?

Alchymií zkouším zhmotnit vzpomínky
Sám na sobě zkouším jejich účinky
Chci zkapalnit sen až budou k tomu
podmínky
0 to je stále větší moje zklamání
Ze ptají se mě: Proč
A já jsem řek': Z důvodů poznání
Zít se má bez ptaní
A snadno,
Zpívej: U nanana...
Jde to se mnou jako stín
Ríkají mi podivín
Proč?

Tiskni text z www.akordytexty.cz