Čas radosti

Hradišťan

Čas radosti,veselosti nastal světu nyní. 

Neb Bůh věčný, nekonečný narodil se z Panny. 

V městečku Betlémě, v jesličkách na seně, 

leží malé pacholátko na zimě, na zimě. Co jsme všichni lidé hříšní s radostí čekali, 

to andělé dnes vesele sú nám zvěstovali. 

A proto plesejme, všichni se radujme, 

pacholátku nemluvňátku zpívejme, zpívejme. Spasiteli, kvítku milý, Pane náš Ježíši. 

Z čisté panny narozený, poklade nejdražší. 

Pane náš, králi náš, skloň se k nám jako Pán, 

dej milosti, dej radosti dojít k nám, dojít k nám.  
Tiskni text z www.akordytexty.cz