Šel jsem za nocí alejí- valčík

Lidové písně - České

1. /: Šel jsem za nocí alejí jabloňovou, :/
  /: měsíček svítil mně bledý,
   když jsem já šel naposledy za svou milou. :/

2. /: Sviť mně měsíčku na cestu, na pěšinu, :/
  /: kdybych já z té cesty zbloudil, 
   pak by mi jiný odloudil mou dívčinu. :/

3. /: Počkej ty budeš litovat, až poznáš svět, :/
  /: co se ti hezkého zdálo,
   uplyne jako to jaro, pak vzpomeneš. :/
Tiskni text z www.akordytexty.cz