Vřed

Krysař

Hej, hej, hej, hej.

Co ví každý z vás?

Že dnes přišel ten správný čas.

Komu patří sen?

Tobě, mě, no prostě nám všem.

Vzpřim se v páteři, dnes hrom udeří,
někdo to asi dnes vypije, to co přijít muselo tady je, je.
Je to ale div, že jsme tady nestáli dřív,
v nás je plamen, sevři kámen,
kdo se teď votočí, pěkně se namočí,
teď se trestá, půjdou z města,
s výstrahou bude všem, že je dnes vyženem,
vyřízneme vřed, pořádek tu zavládne hned.

Nezastav ránu až poteče krev, dojde-li k boji,
tak bij se jak lev, nesmíš se ulejvat.

Nesmíš se bát, při sobě musíme navždycky stát.

Možná i my dneska přinesem oběti.

Nevadí, víme, co děláme pro děti.

Zbyde jen prach.

Že máme strach, uvolni z duší to letitý napětí.

Vzpřim se v páteři, dnes hrom udeří,
někdo to asi dnes vypije, to co přijít muselo tady je, je.
Je to ale div, že jsme tady nestáli dřív,
v nás je plamen, sevři kámen,
kdo se teď votočí, pěkně se namočí,
teď se trestá, půjdou z města,
s výstrahou bude všem, že je dnes vyženem,
vyřízneme vřed, pořádek tu zavládne hned.


 

Tiskni text z www.akordytexty.cz