Autobusy přijíždějí

Spirituál Kvintet

                    
Autobusy přijíždějí
 Spirituál Kvintet
  
C         G(Emi)
Autobusy přijíždějí
 C         (Ami)
 možná že už zítra 
 F    C    G7, C
- pojedeme za nadějí
 

                       
Známe zemi vyvolenou Známe zemi vyvolenou 
 do vysněné brány - nevejdeme po kolenou
 
 Pojedeme staří mladí že tu zůstat nechcem -
 našim pánům nejvíc vadí
 
 Policajti s tváři bledou marně do nás buší -
 stejně s námi nepojedou
 
 Pod jednou či podobojí spojme svoje srdce -
 svoboda to za to stojí
 
 Povedeme život nový nepobrali všechny -
 snad se vozy vrátí kdo ví ?!
   
Tiskni text z www.akordytexty.cz