Až za modrou horou

Nezařazeno - ostatní texty písní /Aida Brumovská

Znám dobře cestu až do dětských dnů
znám pohádku něžnou co dává život snům.
Znám tajemství růží,znám sněhovou pláň
kde děvčátko bosé,teď volá svou laň.

(sbor) - Kam bílá laň běží
     proč je zima zlá
     proč víc a víc sněží
     kam laň pospíchá.

(solo) - Až za modrou horou
(sbor) - sněžnou plání
(solo) - je hrad ledový
(sbor) - laň uhání
(solo) - rej vloček ho střeží
(sbor) - kde jsi Káji?
(solo) - a růže to ví.
(sbor) - sněžnou plání
(solo) - Už tajemství růží
(sbor) - laň uhání
(solo) - to děvčátko zná
(sbor) - kde jsi Káji?
(solo) - dech zimou se mží
     už ví kde je Káj.

(sbor)  Proč víc a víc sněží
     kam laň pospíchá
     proč z ledových věží
     už mráz utíká.

(solo) - Ten kvítek růže
(sbor) - sněžnou plání
(solo) - ve svých dlaní má
(sbor) - laň uhání
(solo) - velikou lásku
(sbor) - kde jsi Káji?
(solo) - vzít si víc nenech 
(sbor) - sněžnou plání
(solo) - Už rej bílých vloček
(sbor) - laň uhání
(solo) - a mráz ustává
(sbor) - kde jsi Káji?
(solo) - a ledový střechýl
     v srdci roztává.

(sbor) - Teď království zimy svou vládu ztrácí
     a děvčátko s Kájem se domů vrací.

     sněžnou plání , laň uhání , laň uhání.
Tiskni text z www.akordytexty.cz