Od Záhora

Lidové písně - Moravské

Od Záhora rmútná voda pretěkává.

Už ňa moja najmilejší zanechává.

[:Zanechává, už ňa nechce,

horko, ťažko zaplakalo moje srdce.:]Prečo si ty moja milá taká smutná,

či ťa trápí bystrá voda, že je rmútná.

[:Rmútnů vodu havran pije,

každý si to dívča bere, co miluje.:]
Tiskni text z www.akordytexty.cz