Cigane stojali

Lidové písně - Ukrajinské

Sólo:

1. Oj  na hori, cigane stojali,
   Pid horoju cigane hužali,

R: [: Stojala dumala, ciganočka moloda :] 3x
      ciganočka moloda

2. Odyn cigan ne pje nehužaje,
   Odyn cigan ne pje nehužaje

Ref:

3. Oj vin sobi ženu vyberaje,
   Oj vin sobi ženu vyberaje

Ref:

4. Oj ciganko, ty moja kochanko,
   źubil bym a keby ne Ivanko

Ref:

5. = 1. 

Ref:

6. = 2.

Ref:

Sólo:
Tiskni text z www.akordytexty.cz