Blíž k Tobě

Asonance

1. Jak touží duše má výš stoupat k oblakům,
   až tam, kde přebýváš, kde máš, Pane, svůj dům.

R: Jako pták, jenž křídly zamává,
   chci výš, chci k Tobě blíž,
   snad hlas můj uslyšíš,
   chci výš, chci stoupat k Tobě blíž.

2. Když tíha lidských vin má křídla spoutává,
   Tvá láska nezměrná mi vzhůru pomáhá.

Tiskni text z www.akordytexty.cz