Písnička česká

Karel Hašler

  A         E
1. Ty naše písničky, jsou jak ty perličky,
  A        E
  na šňůrce navlečené.
  A           D
  Kolik je krásy v nich a je to velký hřích,
  H7        E E7
  že jsou tak upuštěné.

  A    E    A  A7 D          A   A7
R. Ta naše písnička česká, ta je tak hezká, tak hezká,
  D         A    Hmi   E    A   E
  tak jako na louce kytička, vyrostla ta naše písnička.
  A    E    A  A7 D        A   A7
  Až se ta písnička ztratí, pak už nic nebudem mít,
  D         A      H7
  jestli nám zahyne, všechno s ní pomine,
  E    E7   A
  potom už nebudem žít.

2. Zpívejte lidičky, ty naše písničky,
  písničky z Moravy, z Čech,
  ta naše písnička, je sice prostičká,
  ale je nejhezčí z všech.

Tiskni text z www.akordytexty.cz