Ani tak nehoří (z filmu Balada pro banditu)

Filmová hudba, pohádky

D 

D    G  D G   Emi  A  
Ani tak nehoří svíčka farářovi
A7   D  Hmi G   A7  D  
Jako se bělají mojí milé nohy
F#mi  F#mi Hmi Emi  A7  D  
Jako se běla jí mojí milé nohy

Ani tak nevoní kořalička sladká
Jako mně vonějí mojí milé jabka
Jako mně vonějí mojí milé jabka

Ani tak nebolí rána do srdíčka
Jako mě bolela milé zahrádečka
Jako mě bolela milé zahrádečka
Tiskni text z www.akordytexty.cz