Bílým koním

Cop /Mick Jagger /Keith Richards

  Hmi  G   Hmi   G
1. Bláznivý tvý tóny jsou,
  Ami    C   G     D
  za krokem bláznů tvý slova jdou,
  Hmi    G  Hmi   G
  bohatství snad nás zachrání,
  Ami    C   G   D
  nemáš to štěstí a já nadání.

  Ami  C  G   F     C
R. Bílým koním snad mávat teď smím,
  Ami   C  G   F    C
  bílým koním, jsou volní, to vím.

2. Já nemám nic, jen zpívám,
  jsem stále stejný, cítím se sám,
  mám touhy svý: pár koní mít,
  předhonit času běh, cválat a snít.

3. Tak žijem dál, zmizel i smích,
  pár cizích lidí do snů zhroucených,
  chtěl jsem jít pryč, zůstávám,
  dál s dvojí pýchou svejch pár koní mám.
R. 
   Ami   C  G     F   C
  + bílým koním, jsou volní, to vím,
   G  F     C   
   jsou volní, to vím ...

Tiskni text z www.akordytexty.cz