Byl jednou jeden rybář - valčík

Lidové písně - České

Byl jednou jeden rybář, bílou loďku měl,

poblíž tůně v podvečer, dívku uviděl.

Zval ji na svou lodičku, jen na malou chviličku

aby jí o lásce pověděl.

Jak tam dlouho seděli jen rybičky věděly,

nikdo se z nás se víc nedozvěděl.Byl jednou jeden rybář, krásnou ženu měl,

tu mu v celém okolí každý záviděl.

Vždyť rybářka spanilá všem se tuze líbila,

rybáři věrná nebyla.

Každý den nad krajem když soumrak pad, hoch

mladý ji míval rád, ten učil rybářku milovat.
Tiskni text z www.akordytexty.cz