Patronka Bavarie

Günter Beehrle /Hilda Krpejšová

1. Když zradila mě láska má a já jsem zůstal sám
  a chtěl jsem znát proč častokrát je láska krutá k nám
  snad Marianně poví dech, snad dá mě sílu žít
  a do kaple tam v stínu hor já rozhod jsem se žít

R: Patronko Bavarie modlitbu posílám
  rozlož svůj plášť hvězdnatý na celou naši zem
  Když naděj mě opouští, já nevím kudy kam
  patronko Bavarie ,pod ochranu mě vem

2. Já Madonně jsem položil svůj osud na oltář
  snad poradí, snad pohladí mou duši a mou tvář
  mě naděje se vrátila, vždyť stojí za to žít
  teď posílám jí k nebesům jít ve dvou cestou k ní

R: Patronko Bavarie modlitbu posílám
  rozlož svůj plášť hvězdnatý na celou naši zem
  Když naděj mě opouští, já nevím kudy kam
  [: patronko Bavarie ,pod ochranu mě vem :]
  pod ochranu mě vem
Tiskni text z www.akordytexty.cz