Až se k nám právo vrátí

Spirituál Kvintet

                      
Až se k nám právo vrátí
 Spirituál Kvintet
  
    d              
1. Chci sluncem být a ne planetou,
 A7        d    
 až se k nám právo vráti.
 Chci setřást bázeň staletou,
 až se k nám právo vráti.
  d        C   F   
 ® Já čekám dál, já čekám dál,
 B    A  A7        Dmi  (Gmi,A)
 já čekám dál, až se k nám právo vráti. 
                       
2. Kam chci, tam půjdu, co chci, budu jíst,
 až se k nám právo vráti,
 a na co mám chuť, to budu číst,
 až se k nám právo vráti.
 Už nechci kývat, chci svůj názor mít,
 až se k nám právo vráti,
 já chci svůj život jako člověk žít,
 až se k nám právo vráti.
 3. Chci klidně chodit spát a beze strachu vstávat,
 až se k nám právo vráti,
 své děti po svém vychovávat,
 až se k nám právo vráti.
 Už se těším, až se narovnám,
 až se k nám právo vráti,
 své věci rozhodnu si sám,
 až se k nám právo vráti.  
   
Tiskni text z www.akordytexty.cz