A ja taká čárna- valčík

Lidové písně - Slovenské

1. [:A ja taká čárna jak čárna čarnica,:]

   [:naj še mi vystúpi šej, haj, naj še mi vystúpi šej, haj,

     naj še mi vystúpi z rady paradnica.:]


2. [:Z rady paradnica, z poľa robotnica,:]

   [:bo ja taká čárna šej, haj, bo ja taká čárna šej, haj,

    bo ja taká čárna jak čárna čarnica.:]


3. [:Čárna ja, čárna ja, jak čárna čarnica,:]

   [:bo ja od maľučka šej, haj, bo ja od maľučka šej, haj,

     bo ja od maľučka na poľo chodzila.:]
Tiskni text z www.akordytexty.cz