Slovenské mamičky- polka

Lidové písně - Slovenské /Senzus

1. [:Slovenské mamičky pekných synov máte,:]

   [:vychovali ste ich na vojnu ich dáte.:]


2. [:Vychovali ste ich ako to vtáčatko,:]

   [:za nimi zaplače nejedno dievčatko.:]


3. [:Nejedno dievčatko rúčky zalamuje,:]

   [:škoda ťa, preškoda, na tej vojne bude.:]


4. [:Škoda ťa, preškoda, tej krvi červenej,:]

   [:ktorá sa vyleje na lúčke zelenej.:]


5. [:Na lúčke zelenej, v zelenom hájičku,:]

   [:škoda ťa, preškoda, švárny šuhajíčku.:]
Tiskni text z www.akordytexty.cz