Bílým koním

Cop /Mick Jagger /Keith Richards

   Hmi G  Hmi   G
1. Bláznivý tvý tóny jsou,
  Ami    C   G     D
  za krokem bláznů tvý slova jdou,
  Hmi    G  Hmi    G
  bohatství snad nás zachrání,
  Ami    C    G   D
  nemáš to štěstí a já nadání.

  Ami  C  G   F     C
R: Bílým koním snad mávat teď smím,
  Ami  C  G    F     C
  bílým koním, jsou volní, to vím.

2. Já nemám nic, jen zpívám,
  jsem stále stejný, cítím se sám,
  mám touhy svý: pár koní mít,
  předhonit času běh, cválat a snít.

R:

3. Tak žijem dál, zmizel i smích,
  pár cizích lidí do snů zhroucených,
  chtěl jsem jít pryč, zůstávám,
  dál s dvojí pýchou svejch pár koní mám.

   Ami  C  G    F     C
R: + bílým koním, jsou volní, to vím,
    G  F     C
   jsou volní, to vím ...
Tiskni text z www.akordytexty.cz