Je v tom něčí dcera

Filmová hudba, pohádky

  Ami
1. Včera z večera mor a cholera
        E 
  napadli mě páni.
  E7 
  Včera z večera mor a cholera
       Ami
  zkazili mu spaní.
   
2. Dna a oubytě v šedým hábitě
  přišli ke mně včera.
  Dna a oubytě v šedým hábitě
  přišla něčí-přišla něčí dcéra.
 
  C       G    
*: Dna a oubytě, v šedým hábitě
     Ami   E7
  dna a oubytě, čert už aby tě.

  C       E  
  Dna a oubytě, čert už aby tě,
                 Ami
  je v tom něčí - je v tom něčí dcéra.
  
  

Tiskni text z www.akordytexty.cz