Cesta do seba

Had

                
Had 
 Cesta do seba 
  
 Dmi7, Cmaj7, Ami7/E, D7
 
 G         Hmi     C    Emi    D   
Vo váze zvädol nový kvet, už ho niet už nedýcha v nás,
  G            Hmi     C       Emi      D   
 v ústach pár nepotrebných viet, smutný svet si v nás kreslí maliar mráz.
 
   Emi     G    D   
 ®: Kadiaľ vedie cesta do seba?
 C    G         D   
 Poraď mi ako po nej kráčať mám.
 Emi      G   C     D   
 Koľko krát sa treba spustiť do neba,
    C     G       D   
  ako chutí pocit patriť k vám?
 
 
 Kríže sú otázniky v nás, v nich zaspal čas únavou.
 Na cestách spoznáš mnoho krás,
 vrátiš sa zas so svojou novou hrou.  
   
Tiskni text z www.akordytexty.cz