Čert v rathause

Znouzectnost

1. Na plzeňskym náměstí stojí stará radnice
  Na dvoře tam kdysi kozel podlehl panice 

R: Hej čikyčany, hej čikyčany,
  hej čikyčany, čikyčany 2x
  Lá… 2x 

2. Jak se tam dostal, to vůbec neví nikdo do dneška,
  Jistý je, že v noci mečel a běhal do kolečka 

R: Hej čikyčany... 

3. Strážník co chrápal se probudil, běžel pro hospodáře,
  Společně sešli dolů, otevřeli vrata rathause 

R: Hej čikyčany... 

4. Ve tmě tam čekal kozel, rohy ukázal a pak zalez
  Strážník s hospodářem řvali: “Lidi bacha, je tu čert!” 

R: Hej čikyčany... 

5. Policajt šel pro purkmistra, ten přibral s sebou kaplana,
  A ještě svýho čeledína, co mu sloužil jak ochrana. 

R: Hej čikyčany... 

6. A jak to všechno dopadlo, dovedete si představit,
  Uřízli si ostudu, nikdo se s nima nechtěl bavit 

R: Hej čikyčany... 
Tiskni text z www.akordytexty.cz