Božia láska je tak krásna

Křesťanské písně

                       
Božia láska je tak krásna
 
C      Dmi          G7       C     
Božia láska je tak krásna, a toľkí pred ňou unikajú,
 C      Dmi       G7      C    C7  
 Božia láska je tak krásna, že nič nie je nad jej moc.
 
    F      G7         C      Ami  
 ®:/: Keby sme sa ponorili všetci do lásky Kristovej,
     F       G       C     C7 G       C     
 bol by celkom inakší svet, všetky naše bôle by sa dali lahšie zniesť.:/
 
 Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval,
 že nám svojho Syna poslal a v Ňom nám spásu dal.      ®:  
   
Tiskni text z www.akordytexty.cz