Až přiletí andělé

Holki

Rec.: Chtěla bych, aby se všechny lidi měli hodně rádi,
   a aby všechny děti na celé Zemi byly šťastny.
   
  Dmi     Ami      B         F   
1. Andělé letí z oblaků dětem dát do očí šťastný smích,
  Dmi      Ami       B         F   
  Jen malí věří zázrakům chtěj se smát, nebát se nocí zlých. 
    
       Dmi        Ami        B       F      
  Děti nic nechtějí, jen najít kout, kam půjdou spát s tvou pohádkou 
        Dmi        Ami      B       C  
  Nic víc si nepřejí jen štěstí mít, lásku si brát a klidně snít. 
  
       Dmi    B       F  
R. Chcem jim přát ať si můžou s mámou hrát, 
       C     Dmi      B       F 
  ať slunce nepřestává hřát ať anděl strážný chrání dům,
         C      Dmi       B     F    
  Dá v něm klid nocím hrám a snům, ať každé z dětí lásku má,
     C
  lásku má. 
  
2. Andělům slzy stékají po tvářích, když děti smutné jsou, 
  tak proto na zem slétají jako sníh a malým pomůžou. 
  
  Děti nic nechtějí, jen najít kout, kam půjdou spát s tvou pohádkou 
  Nic víc si nepřejí jen štěstí mít, lásku si brát a klidně snít. 
  
       Emi    C       G  
R. Chcem jim přát ať si můžou s mámou hrát, 
       D     Dmi      B       F 
  ať slunce nepřestává hřát ať anděl strážný chrání dům,
         C      Dmi       B     F    
  Dá v něm klid nocím hrám a snům, ať každé z dětí lásku má,
     C
  lásku má. 

Rec.: Chtěla bych, aby se všechny lidi měli hodně rádi,
   a aby všechny děti na celé Zemi byly šťastny.

Tiskni text z www.akordytexty.cz