Rezervace motýlů

Olympic

E7     A7   E7     A7  
Turistická senzace za zdí vyso kou 
E7      A7   C   G   E7   
Všichni do re zervace jdou, jdou, jdou 
 
Rezervace motýlů s platnou vstupenkou 
Všichni v řadě za sebou jdou, jdou, jdou 
 
A      D     A       D  
Průvodce vám dá každému pláštík steril ní 
A      D     E7  
Zkontroluje vaše přezu tí 
A     D     A     D   
Nekuřte a nehlučte a nedávejte jíst 
A      F#     H7  
Chráníme je před vyhynu tím 
 
V rezervaci motýlů, s jednou květinou 
Pod modravou oblohou, umělou
Tiskni text z www.akordytexty.cz