Čaje tupes naladžas

Lidové písně - Rómské / Cikánské

vstup :

On: Čaje tupes naladžas, sako ráči avre ha džas, 
   vaštuké, odel man márel,
   kaj tuha džav, sako tut kámel, 
   vaštuké, odel man márel,
   kaj tuha džav, sako tut kámel – kámel

vstup:

Ona: Ma šun, so tuke vakeren, man áver phirano ná ne,
   me ča tut, báres kanav,
   me pre tut, našti bisterav,
   me ča tut, báres kanav,
   me pre tut, našti bisterav - bisterav   

vstup:

On: Čaje tupes naladžas, sako ráči avre ha džas, 
   vaštuké, odel man márel,
   kaj tuha džav, sako tut kámel, 
   vaštuké, odel man márel,
   kaj tuha džav, sako tut kámel – kámel

vstup:

Ona: Ma šun, so tuke vakeren, man áver phirano ná ne,
   me ča tut, báres kanav,
   me pre tut, našti bisterav,
   me ča tut, báres kanav,
   me pre tut, našti bisterav -bisterav   
Tiskni text z www.akordytexty.cz