Balada

IMT Smile

A           F   C G  
Pohnevali sme sa, moje oči a ja
prezradili včera, čo už dlho taja.
Keď sme sa vracali spolu s milým k lesu,
odbehli mi vzdorne ku skalnému tesu.

F  Emi   Dmi G  
Balabala bala da ... 

Darmo som volala za sebou ich v hneve.
Musel isť môj milý ku skalinám pre ne.
A keď mi ich podal silnou mužnou dlaňou,
nebola som ja viac vlastných oči paňou

Tiskni text z www.akordytexty.cz