Budem spievať

Tretí deň

    C    D     Emi    
1. Budemspievať,pretože somspasený.
Budem spievať Ježiš je môj Pán.
Budem spievať, pretože som spasený.
Budem spievať Ježiš je môj Pán.

   G  D     Emi C      
On jenádejou v časesúženia, viem,
  G D    Emi 
môjPánzachránima.
On je nádejou v čase súženia, viem,
môj Pán zachráni ma.

2. Budem spievať, pretože som slobodný
Budem spievať Ježiš zvíťazil.
Budem spievať, pretože som slobodný.
Budem spievať Ježiš zvíťazil.

3. Budem spievať, pretože som radostný.
Budem spievať Ježiš ľúbi ma.
Budem spievať, pretože som radostný.
Budem spievať Ježiš ľúbi ma. 
Tiskni text z www.akordytexty.cz