Spievam rock'n'roll si každý deň

Elán

DSpievam Hmi7rock'n'roll si každý Gdeň 

už keď Dvstávam. 

Párkrát Hmi7vysťahovali ma Gpreň, 

ja však Dstále hrávam. 

AmRock and D7roll je hudba Gmámivá a Bvábivá, 

ja Dspievam Arock'n'roll si Dkaždý deň. Ami5+ Tóny skladám pekne za sebou, keď ti hrám. 

Nápad, vždy keď idem za tebou, v hlave mám. 

Rock and roll je hudba mámivá a vábivá, 

ja spievam rock'n'roll si každý deň. Coda: 

ARock and roll na každý Ddeň. 

ARock and roll na každý Ddeň G,B7,D,Es7,D7 

Tiskni text z www.akordytexty.cz