Cesta (z bábkového filmu Bajaja)

Filmová hudba, pohádky

D     G    D     
Kam se dáš cestou k zahradám
          D7   Ami
kam se dáš cestou k lesu ? 

Hmi         Ami      G   
Nes ho koníčku, nes, přes zahradu a les.
Hmi         Ami      G   
Nes ho koníčku, nes, přes zahradu a les.

Emi     G  Emi                 
Ať tvá chrabrost osvobodí lidi od zla, jež jim škodí
D     G    D                 
Kam se dáš cestou k zahradám kam se dáš cestou k lesu ?
Tiskni text z www.akordytexty.cz