Chváľte Hospodina

Křesťanské písně

  Dmi Dmi7   G     Bmaj7   
/: Chváľte Hospodina všetky národy, 
 C   Ami    Dmi    
velebte Ho všetci ľudia. :/
      F         C     Ami 
/: Lebo je preveliká nad nami milosť Jeho 
 Dmi     Ami    Dmi  
a pravda Boha naveky. Aleluja.:/
Tiskni text z www.akordytexty.cz