Balada o smutnom Jánovi

Prúdy

                        
      
 Balada o smutnom Jánovi
 P.Hammel/B.Filan
 
 Dmi             A  
 Na konci bieleho domu býval Ján
                 B    Dmi 
 Chcel nosiť kvety, nemal komu, mládenec Ján
      C                F  
 Smútok je večer ostrý ako nôž a bol s ním Ján
      A               Dmi     
 Cez okno vošli Pravda a Lož, mohol si vybrať Ján
 
 Mohol si vybrať Pravdu a Lož, slabý Ján
 Mohol si vybrať Pravdu a Lož, váhavý Ján
 Mladú, krásnu a vábivu Lož videl Ján
 Starú, všednú a plesnivú Pravdu spoznal Ján
 
 Dmi, A, Dmi
 
      C             F  
 Večer je tupý ako nôž, stratený je Ján
     A                Dmi          
 Odišli navždy Pravda a Lož, zostal len Smútok a Ján    
 Človek je navždy sám, keď spozná Pravdu a Lož
 Človek je navždy sám tak ako Ján
 Smiech je praskot suchých konárov, to vie i Ján
 Smiech je praskot suchých konárov, mŕtvy je Ján   
Tiskni text z www.akordytexty.cz