Ave Maria

Hana Zagorová /Štefan Margita /Vítězslav Hádl /Zdeněk Borovec

H: Nocí bezednou domů provázel mě mráz.

  V chrámu pojednou zaslechla jsem čísi hlas.
  A ten hlas, co zazněl klenbou tajemnou,
  prosil Matku Boží, smiluj se nade mnou.

Š: Ave Maria, Ave Maria.
H: V světě vezdejším, v světě plném ran i krás,

  vždy mě zkonejší znovu slyšet lidský hlas.
  A ten hlas, co zazněl v chrámu staletém,
  prosil Matku Boží, smiluj se i nad světem.

Š: Ave Maria, Ave Maria.

  Jsme tak praktičtí.
  Věcí je svět kolem nás! 
  Co jen polidští?
  Zase jenom lidský hlas.
  Oči zvedám k tobě, Matko Maria,
  o tvé věčné světlo lásky prosím zas i já.

  Ave Maria, ty znáš.

H: Ave Maria, ty znáš.
Š: Ave Maria, ty víš.
H: Ave Maria, ty víš.
Š: Pomoz jen dětem svým nést ten kříž.

  Ave Maria, ty víš.

H: Ave Maria, ty víš.
Š: Ave Maria, ty znáš.
H: Ave Maria, ty znáš.
Š: Slyš ten hlas upřímných i náš, Maria.
Tiskni text z www.akordytexty.cz