Červený květ

Jaromír Nohavica /Petr Bezruč

  Ami   Emi Ami Emi Ami Emi Ami Emi
1. Za temným oknem, v květníku sivém,
   Ami   Emi Ami Emi Ami   Emi Ami Emi
  hrubý a špičatý   krčil se kaktus,
  C    Dmi Ami Emi Ami    F  Ami Emi
  jednoho jitra    červený z lodyhy
  C    Dmi Ami Dmi E    Ami
  vyrazil kalich,   červený květ.

2. Byl u nás básník, co jiné měl oči,
  co měl rád rudé voňavé růže,
  distichem zvučným pochválil růži,
  odsoudil pyšně ten rudý květ.

3. Jsou duše drsné, co samy šly žitím,
  hroty a ostny se zalily vrchem,
  co měly v srdci, kvetly-li jednou,
  kvetly-li v noci, byl to rudý květ.
Tiskni text z www.akordytexty.cz