Město usíná

Krysař

Město pomalu usíná, do peřin se ukládá,
teď každý svíčku zhasíná, noční vládne nálada.
Ale smrt ta si brousí zuby a chystá se na zásnuby,
když lidé spí a nic netuší, to zášť se vkrádá do duší. 

Tiskni text z www.akordytexty.cz