Anonym

Hana Zagorová /Richard Stekol /Jan Vyčítal

Mám psaní ráda už od mala
a svět má křivý rám.
Já samotářkou zůstala 
a dneska píšu vám.
Pod bílá sáčka obálek 
svou bolest vylévám.
Mám pro svou hořkost kanálek,
tak dneska píšu vám.

S muži jsem měla vždycky svízel 
a žádný nezůstal.
Už od mala hru na lásku 
málokdo se mnou hrál
a když už jsem si někdy řekla,
tak teď už ho máš,
neměl peněz a štěstí z pekla,
jaké má ten váš.
Pod bílá sáčka obálek 
své hněvy zavírám.
Mám pro svou hořkost kanálek,
a dneska píšu vám.

Tak své bitvy a své války 
já kde chci rozpoutám.
Stačí pár vět a obálky 
a silná slova znám.
Mé pohlednice, dopisy, 
vždyť znáš je možná sám,
vždy u všech chybí podpisy, 
jak svět má křivý rám.
Pod bílá sáčka obálek 
své hněvy vylévám.
Mám pro svou hořkost kanálek,
a dneska píšu vám.

Mé pohlednice, dopisy, 
vždyť znáš je možná sám,
vždycky u všech chybí podpisy, 
jak svět má křivý rám.
Pod bílá sáčka obálek 
své bědy vylévám.
Tak píšu dnes vám.
Tiskni text z www.akordytexty.cz