Parík krídel

Karol Konárik

Sólo píšťaly /strings ...

1. Keď ma páli v očiach láska, a noc spúšťa hviezdnú sieť,
  vlastný tieň ma nepoláska, srdce káže po tme bdieť.

2. Keď ma úsvit nájde v spánku, sem mi sfúkne z bledých líc,
  priletí s ním v rannom vánku, kŕdeľ bielých holubíc.

R: Láska má parík krídel, sú štíhle jako tvoj pás,
  láska má párik krídel, sú nežné jako tvoj hlas,
  keď zašepkáš, že rada ma máš.

3. Keď sa schúliš v mojej básni, keď v nej nájdeš skrytý rým,
  povieš tíško: "prosím zhasni", potom hádam uveríš. 

R: Láska má parík krídel, sú štíhle jako tvoj pás,
  láska má párik krídel, 
  [: sú nežné jako tvoj hlas, keď zašepkáš, 
   že rada ma máš - vyhrávka......:]

Zvýšenie: 

4. Keď ma úsvit nájde v spánku, sem mi sfúkne z bledých líc,
  priletí s ním v rannom vánku, kŕdeľ bielých holubíc.

R: Láska má parík krídel, sú štíhle jako tvoj pás,
  láska má párik krídel, sú nežné jako tvoj hlas,
  keď zašepkáš, že rada ma máš.

Vyhrávka (2x)
Tiskni text z www.akordytexty.cz