Babylon

Znouzectnost

 Dmi  C  B  A
Zachvácená země snětí
Dmi    C  B   A
k propasti už jen dva kroky
Dmi  C   B  A
je to cesta nebo není
Dmi   C   B  A   Dmi
chvíle času na poslední skok

 Dmi       C
 Kolik má vteřina dní
 Dmi      B    C
 koliko měsícu vejde se do dne
 Dmi        C
 černá věž do nebe ční
 Dmi        B  C  Dmi
 a to co zbejvá je jen jeden tah

ty i já bludištěm dění
táhneme svuj náklad viny
pole padlých na poušť změní
bílý písek z proříznutých žil

  Dmi
 kolik má vteřina dní...
  (Emi D Emi C D)2x
 kolik...
  (F#mi E F#mi D E)2x
 kolik ...
  (G#mi F# G#mi E F#)2x   G#mi
 kolik ...       ...tah
Tiskni text z www.akordytexty.cz