Sviť misjačku- valčík

Lidové písně - Rusínské

Sólo:

1. Sviť misjačku, z večera do rana, bo spaňa nemam,
  prišol listok, zavtra rukovaty, na milu čekam,
  /: otvor že mi mila okenečko,
   naj šči raz prituľu tvoje ličko,
   počekaj ňa dva necily ročky, moja frajiročko:/

Sólo:

2. Kamaraťa zo spivom rukujut, i ja mušu ity,
  s rodičami, s bratom i so sestrom, ša rozlučity,
  /: o mene ša mamko nestarajte,
   lem vy mi na milu pozir dajte,
   ja vam z vojny listočok napišu, dobry ša majte:/

Sólo:

3. A po ročku, mila ňa sklamala, ša mi vydala,
  žeby na ňa išči tot druhyj rik, dovho čekala,
  /: ďakiju ty mila žeby´s znala,
   ty i tak pro mene byla stara,
   teraz ľubľu tri ročky molodšu, tota moja prava:/
Tiskni text z www.akordytexty.cz