Beránek a vlk

Spirituál Kvintet

®: Riu, riu čiu píseň se tu zpívá, 
před beránkem v hrůze, zlý vlk že se skrývá.

  Dmi     F    C     Dmi   
1.	Ve dne ukryt bývá stáda v noci loupí, 
marně Bohavzývá, kdo do cesty mu vstoupí.
Dmi     F     DmiC B  A    
Vale, ať dá spáse, vlk nezná slitování, 
Dmi      F      C     Dmi     
jen ovcím vyhýbá se, když beránek je chrání. ®:

2.	Čím víc strach se šíří, tím víc vlk si troufá.
Už i do vsí míří, kde v bázni lid si zoufá.
Nikdo nemá zdání, že na ty zuby dračí,
není třeba zbraní, být s beránkem že stačí. ®:

3.	Jednou přijde chvíle, účet kdy se splácí
Kde věřil jen síle, ten sílu náhle ztrácí.
Vlci strachem vyjí, to jim teď zvoní hrana,
že jim srazí šíji dnes od berana rána!®:
Tiskni text z www.akordytexty.cz