Byla noc krásná májová- valčík

Jaroslav Šesták – Marek /Lidové písně - České

1. Byla noc krásná májová
   vítr se do ní tiše nes
   [: zda na to drahá vzpomeneš
   jak znaven jsem v tvou náruč kles :]

2. Tys ručku svou mi podala
   slza ti v oku stála
   [: tvůj růžová ret zašeptal
   tvá láska není stálá:]
Tiskni text z www.akordytexty.cz