Až se jednou potkáme- valčík

Karel Vacek

Až se jednou potkáme, krátký pozdrav si dáme,

pár slůvek tichých zašeptám,

Snad si zavzpomínáme, pak si ruce podáme,

dál půjdem cestou každý sám.


[: Marně se ptám, proč láska nepatří nám,

   bůh ví, kde je to psáno, že nám bylo dopřáno

   tak málo štěstí. Vždyť rád tě mám.:]
Tiskni text z www.akordytexty.cz