Buď zdráv

ABBA /Benny Andersson /Björn Ulvaeus /Petr Řihošek

A- Počkej ještě chvíli s plánovanou oslavou,
  nechci, abys probudil se ráno s hlavou bolavou,
  tak směj se, vyhrožuj mi, nebo plač,
  já konečně vím, co jsi za a nechci tě víc znát,
  buď zdráv, buď zdráv, buď zdráv, buď zdráv...

Refrén:
B- Buď zdráv, hochu milý a vychutnej tuhle chvíli,
  nejsi, nejsi, už prostě nejsi, všech dívek ideál,
  buď zdráv, hochu milý a vychutnej tuhle chvíli,
  bude jich možná víc, buď zdráv, buď zdráv, buď zdráv...

C- soli

D- Mou adresu zapomeň a k nám už nevolej, oh-hou;
  a svoje kytky, ty k nám posílej, oh-hou,
  pro svý laskominy musíš znát,
  s každou volnou chvílí počítat, já nechci tě víc znát,
  buď zdráv, buď zdráv, buď zdráv, buď zdráv...

Refrén:
E- Buď zdráv, hochu milý a vychutnej tuhle chvíli,
  nejsi, nejsi, už prostě nejsi, všech dívek ideál,
  buď zdráv, hochu milý a vychutnej tuhle chvíli,
  bude jich možná víc, buď zdráv, buď zdráv, buď zdráv...

F- soli

G - solo

Refrén:
H- Buď zdráv, hochu milý a vychutnej tuhle chvíli,
  bude jich možná víc, buď zdráv, buď zdráv, buď zdráv...
  buď zdráv, buď zdráv, buď zdráv,
  buď zdráv, buď zdráv, buď zdráv...
Tiskni text z www.akordytexty.cz