Bourbon Street

Devítka

Kráčím ulicí, kde jazz se narodil,
tu už já jsem celou prošla, tys’ ji celou prochodil
a hledal střípky not, co vítr zavál někam sem,
hledals’ celou noc, vracel se s úsvitem.

A jenom v myšlenkách tvých cest, v cestách myšlenek
občas zazněl starý tón, vykvet’ starý květ,
a jenom měsíc čte si snář, je tak pyšný na svůj stín,
nehledáš marně, já ti věřím, já vím.

Ami         H7   
Každou noc ta dlouhá pouť: 
    Emi Emi/EsEmi/DEmi/C#
chvíle, hodina a  věk,
Ami         H7   
někdo vypnul lampám proud 
    Emi  Emi/Es  Emi/D, Emi/C#
a měsíc začal vyprávět,
    C       H7   
a ty se vracíš pozdě k ránu, 
    Emi   Emi/Es Emi/DEmi/C#
mně se zdál tak krásnej sen,
 Edim      H7     Ami    H7  
v kapsách zvadlý listy s tím starým nápěvem.

Říkáš: je jich jenom pár, ale je v nich celý svět,
ty mi musíš zazpívat, až to bude naposled,
až svět nám bude forte hrát, snad po nás zbyde aspoň stín
C           H7   Emi  
pro tónů pár, pro pár vět, já vím ...
Tiskni text z www.akordytexty.cz