Červený květ

Jaromír Nohavica

Ami    Emi Ami 
Za temným oknem, 
EmiAmi Emi AmiEmi 
v květníku sivém, 
 Ami  Emi Ami 
hrubý a špičatý 
Ami   Emi Ami Emi
krčil se kaktus, 
C    Dmi Ami, Emi
jednoho jitra 
Ami    F  AmiEmi
červený z lodyhy 
C    Dmi  Ami, Dmi
vyrazil kalich, 
E     Ami  
červený květ. 

Byl u nás básník, co jiné měl oči, 
co měl rád rudé voňavé růže, 
distichem zvučným pochválil růži, 
odsoudil pyšně ten rudý květ. 

Jsou duše drsné, co samy šly žitím, 
hroty a ostny se zalily vrchem, 
co měly v srdci, kvetly-li jednou, 
kvetly-li v noci, byl to rudý květ. 
Tiskni text z www.akordytexty.cz